Prevence u dětí v předškolním věku

 

„Víme, že za citlivého a moudrého vedení mohou být děti způsobilé k úspěšné výuce už před pátým rokem věku. Jsou schopny většího pokroku v užívání řeči, v myšlení a v praktických dovednostech, než se v minulosti předpokládalo.“

John Brierley

 

Děti v předškolním věku, významně pak ve věku do pěti let, mají ohromný potenciál, který v nich čeká na to, aby byl plně využit. Záleží jen na tom, jaké informace, dovednosti, zkušenosti, příležitosti  děti dostanou. Je tedy jen na nás rodičích, abychom získali již v raném věku našeho dítěte informace, které vedou k naplnění onoho potenciálu, a tím ovlivníme jaké úspěchy na děti v životě čekají. Měli bychom vytvořit v pravý okamžik ty nejvhodnější podněty ve všech oblastech rozvoje, ať už se jedná o rozvoj motorických funkcí, smyslového vnímání či rozvoj mateřské řeči a cizích jazyků, fantazie, abstraktního myšlení. V neposlední řadě je zásadní i rozvoj sociálního učení, schopnosti empatie a tzv. emoční inteligence za vřelého přístupu blízkosti, porozumění a konejšivé náruče.Stojí před námi období tzv. otevřených příležitostí, nepromeškejme ho! Závisí na něm radost a úspěch  v životě našich dětí!