Prostě Iva

…a na počátku všeho byla jen máma.
Máma holčičky, která se s pravidelností po pár dnech ptala: „mankó, jak se jmenuje tahle kytička ? … a mankó, namaluj mi domeček, mně ta střecha nejde …a mamay, kolik je hodin, když je velká ručička na devítce …a jak byly ty pravidla u Monopolů, já už si to nepamatuju …a …a …a.
Někde tam byly počátky trablů, ze kterých se časem vyklubala dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Věděla jsem, že je jen na mně, jak moc jsem ochotná jí pomoci. Přišly otázky. Kde začít a u čeho? Kam odvalit ten šutr pochybností, jestli to zvládnu, a jestli jí právě tohle úmorný cvičení k něčemu bude? Percepčně-motorickým cvičením jsme věnovaly celý první stupeň a odměnou je nám oběma její studium na dvou vysokých školách. Vyrostla z ní velmi kreativní mladá dáma.
Nenabízím zázraky, všechny cesty ke zlepšení těchto oslabení jsou o píli a soustavnosti, ale i o dávce motivace, trpělivosti. Nabízím soudobé techniky, metody, které jsem vyzkoušela jako matka i jako terapeut. Specifickými poruchami učení a jejich prevencí, školní zralostí se zabývám profesně od roku 2002. Každý rok mám v předškolní přípravce kolem stovky dětí. Zkušenost je nejlepší učitel … stále se učím.

Speciální pedagog ( logoped, etoped), absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1993)

Soukromá speciálně pedagogická praxe zaměřená na specifické poruchy učení  u dětí mladšího školního věku a jejich prevenci v předškolním věku, na stimulaci percepčně motorických funkcí u předškolních dětí.

Matka  dvou dcer, gymnazistek.

 • Autor stimulačního programu „Předškolní přípravka“.
 • Spoluzakladatel České asociace pro aktivní rozvoj dětí –  CAPARD.
 • Autor pracovních listů pro předškolní děti.
 • lektor kurzů Kliniky komplexní rehabilitace MONADA

Kurzy a semináře akreditované MŠMT ČR týkající se problematiky SPUCH a její prevence

 • Spolupráce s Mensou ČR – absolvent metody Mensa NTC Learning I. a II.
 • Reedukace specifických poruch učení a chování formou trampoliningu.
 • Senzomotorická cvičení Mgr. Milety Hřebíkové.
 • Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků.
 • Předcházení a prevence SPU u dětí předškolního věku.
 • Lezení základ grafomotoriky.
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí mladšího a staršího školního věku.
 • Prevence poruch učení – Metoda dobrého startu.
 • Specifické poruchy učení – komplexní přístup k diagnostice a reedukace.
 • Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich náprava.
 • Pravo a levohemisferová dyslexie, diagnostika a náprava.
 • Využití relaxačních technik při práci s dětmi s LMD, ADHD, ADD ve vyučování.
 • Stimulační program pro předškoláky a pro děti s OŠD – Maxík.
 • Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku – program Hypo.
 • Percepční a motorická oslabení ve školním věku Mgr. Pavly Bubeníčkové.
 • Dvouletý kurz práce s tělem v psychoterapii– bodyterapie PhDr. Jitky Vodňanské ( Prvky bioenergetiky, biosyntézy, Pesso-terapie, Kum-Nye, stabilizační postupy pro práci v krizových situacích, základní postupy v psychospirituální krizi, Focusing).
 • Institut pro výcvik v Gestalt terapii – Cesta hrdiny.